to top

Pzt - Cu 09:00 - 18:00

Bizi Arayın (0216) 652 2268

SEÇİM GÜNÜ EMNİYET VE ASAYİŞİ KORUMAKLA GÖREVLİLER DIŞINDAKİLERİN SİLAH TAŞIMASI YASAKLANMIŞ OLUP,BU YASAĞA AYKIRI OLARAK TAŞINAN SİLAHIN, 5237 SAYILI KANUN'UN 54. MADDESİ GEREĞİNCE MÜSADERESİ GEREKİR.

YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ

2021/19732 E. 

2023/879 K.


  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SAYISI : 2016/84 E., 2016/331 K.
  SUÇ : 298 sayılı Kanun'a muhalefet
  HÜKÜM : Düşme, müsadere
  TEBLİĞNAME GÖRÜŞÜ : Onama

  Sanık hakkında kurulan hükmün; karar tarihi itibarıyla 6723 sayılı Kanun'un 33 üncü maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun'un 8 inci maddesi gereği yürürlükte bulunan 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun (1412 sayılı Kanun) 305 inci maddesi gereği temyiz edilebilir olduğu, karar tarihinde yürürlükte bulunan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (5271 sayılı Kanun) 260 ıncı maddesinin birinci fıkrası gereği temyiz edenin hükmü temyize hak ve yetkisinin bulunduğu, 1412 sayılı Kanun'un 310 uncu maddesi gereği temyiz isteğinin süresinde olduğu, aynı Kanun'un 317 nci maddesi gereği temyiz isteğinin reddini gerektirir bir durumun bulunmadığı yapılan ön inceleme neticesinde tespit edilmekle gereği düşünüldü:


  I. HUKUKÎ SÜREÇ
  1.Seçim günü silah taşıdığı tespit edilen sanık hakkında yürütülen soruşturma neticesinde, sanığın 298 sayılı Kanuna muhalefet suçundan cezalandırılması ve suça konu silahın müsaderesi istemiyle kamu davası açılmıştır.

  2.Ağrı 2. Asliye Ceza Mahkemesinin, 19.11.2015 tarihli ve 2015/488 Esas, 2015/996 Karar sayılı kararı ile sanığın 298 sayılı Kanun'un 171 inci maddesinin birinci fıkrası ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (5237 sayılı Kanun) 62 inci maddesinin birinci fıkrası ve 52 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca netice 400 TL adlî para cezası ile cezalandırılmasına suça konu silahın müsaderesine ve 5271 sayılı Kanun'un 231 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.

  3.Bu karara sanık ve o yer Cumhuriyet savcısı tarafından itiraz edilmesi üzerine Ağrı Ağır Ceza Mahkemesinin 25.12.2015 tarihli ve 2015/650 Değişik İş sayılı kararı ile öncelikle sanığa usulüne uygun ön ödeme önerisi tebliğ edilmesi gerektiğinden bahisle itirazlar kabul edilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın kaldırılmasına karar verilmiştir.

  4.Ağrı 2. Asliye Ceza Mahkemesinin, 31.05.2016 tarihli ve 2016/84 Esas, 2016/331 Karar sayılı kararı ile ön ödeme önerisini yerine getiren sanık hakkındaki kamu davasının düşmesine ve suça konu silahın 5237 sayılı Kanun'un 54 üncü maddesi gereğince müsaderesine karar verilmiştir.

  II. TEMYİZ SEBEPLERİ
  Sanığın temyiz sebepleri;
  1.Suç kastıyla hareket etmediği ve suçun unsurlarının oluşmadığı, bu nedenle düşme yerine beraatine kararı verilmesi gerektiğine,

  2.Silahının iadesi gerektiğine,
  ilişkindir.

  III. OLAY VE OLGULAR
  1.07.06.2015 tarihinde gerçekleştirilen milletvekili genel seçimleri sırasında, emekli bekçi olan sanığın, 298 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olarak, silahını üzerinde taşıdığı tespit edilerek silah, şarjörü ile 13 adet fişek muhafaza altına alınmıştır.

  2.Silahın taşıma ruhsatının bulunduğu anlaşılmıştır.

  3.Sanık süresinde ön ödemede bulunmuştur.

  IV. GEREKÇE
  1.Her ne kadar sanık tarafından beraatine karar verilmesi gerektiğinden bahisle temyiz isteminde bulunulmuş ise de Ağrı 2. Asliye Ceza Mahkemesinin, 31.05.2016 tarihli ve 2016/84 E., 2016/331 K. sayılı ön ödeme nedeniyle düşme kararında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmamıştır.  2.298 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile seçim günü emniyet ve asayişi korumakla görevliler dışındakilerin silah taşıması yasaklanmış olup, Yargıtay (Kapatılan) 19. Ceza Dairesinin 29.03.2021 tarihli ve 2020/2815 Esas, 2021/3785 Karar sayılı ve Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 12.10.2021 tarihli ve 2019/19181 Esas, 2021/18866 Karar sayılı kararlarından da anlaşılacağı üzere, bu yasağa aykırı olarak taşınan silahın, 5237 sayılı Kanun'un 54 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca müsaderesinde herhangi bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

  V. KARAR
  Gerekçe bölümünde açıklanan nedenlerle Ağrı 2. Asliye Ceza Mahkemesinin, 31.05.2016 tarihli ve 2016/84 Esas, 2016/331 Karar sayılı kararında sanık tarafından öne sürülen temyiz sebepleri ve dikkate alınan sair hususlar yönünden herhangi bir hukuka aykırılık görülmediğinden temyiz sebeplerinin reddiyle hükmün, Tebliğname'ye uygun olarak, oy birliğiyle ONANMASINA,

  Dava dosyasının, Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE,

  24.01.2023 tarihinde karar verildi. 

  GARANTİ SÜRESİ DOLMUŞ OLSA BİLE, ÜRETİMDEN KAYNAKL...
  SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL EDİP EŞİNİ ALDATAN VE ...
   

  Comments

  No comments made yet. Be the first to submit a comment
  Already Registered? Login Here
  Guest
  Salı, 28 Kasım 2023

  Captcha Image

  Uzmanlık alanlarımızda hukuk ve danışmanlık hizmeti almak için şimdi iletişime geçin

  Adresimiz

  Cevizli Mh. Bağdat Cd.
  Dragos Love Apt. No: 534 D:19
  Maltepe, İstanbul

  Çalışma Saatleri

  Pzt - Cu
  09:00 - 18:00
  Cmt - Paz
  Kapalı
  Resmi Tatiller
  Kapalı