to top

Pzt - Cu 09:00 - 18:00

Bizi Arayın (0216) 652 2268

SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE YAPILAN SATIŞTAN NOTER SORUMLUDUR.

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ 2020/849 E.  2020/2393 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten...
Continue reading
  475 Hits
  0 Comments

ARAÇTA DEFİNE DEDEKTÖRÜ BULUNDURMAK, İZİNSİZ DEFİNE ARAŞTIRMA SUÇUNU OLUŞTURMAZ.

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ 2017/1752 E.  2020/880 K. "İçtihat Metni" Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : 2863 sayılı Kanuna aykırılık, mühür bozma Hüküm : CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince beraat 2863 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünül...
Continue reading
  1302 Hits
  0 Comments

İSTİFA ETMEDEN BİR GÜN ÖNCE ÇEŞİTLİ DÖKÜMANLARI KİŞİSEL HESABINA GÖNDEREN İŞÇİ, GİZLİLİK HÜKÜMLERİNİ İHLAL ETMİŞTİR.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ 2019/2639 E.  2021/2697 K. "İçtihat Metni" BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ: ...27. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenle...
Continue reading
  444 Hits
  0 Comments

FATURALARIN YASAL DEFTERE KAYDEDİLMESİ, SAHTE FATURA KULLANMA SUÇUNUN OLUŞMASI İÇİN YETERLİ DEĞİLDİR. FATURA BEYANNAMEDE KULLANILMADIKÇA SUÇ OLUŞMAZ.

YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ 2016/8542 E.  2019/8104 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Vergi Usul Kanununa muhalefet HÜKÜM : Mahkumiyet 1- 24.11.2010 tarih ve VDENR-2010-790/87 sayılı vergi tekniği raporunda; söz konusu faturaların yasal deftere kaydedildiğinden bahsedilmiş ise de; sahte fatura kullanma suçunun oluşabilmes...
Continue reading
  763 Hits
  0 Comments

KENDİ ÜRETTİĞİ ELEKTRİĞİ KULLANAN KİŞİDEN VERGİ ALINAMAZ. ALINMASI MÜLKİYET HAKKININ İHLALİDİR.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ GENEL KURUL KARAR İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/941) Karar Tarihi: 25/10/2018 R.G. Tarih ve Sayı: 25/12/2018-30636 GENEL KURUL KARAR Başkan : Zühtü ARSLAN Başkanvekili : Burhan ÜSTÜN Başkanvekili : Engin YILDIRIM Üyeler : Serdar ÖZGÜLDÜR Serruh KALELİ Recep KÖMÜRCÜ Hicabi DURS...
Continue reading
  431 Hits
  0 Comments

8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN, "ANNEME SÜRPRİZ YAPACAĞIM, EVDEKİ BUZDOLABINI SATMAK İSTİYORUM" ŞEKLİNDEKİ TEKLİFİ KABUL EDEN SATICININ, EVE GİREREK 25 TL 'Yİ ÇOCUĞA VERİP BUZDOLABINI ALIP GÖTÜRMESİ "HIRSIZLIK SUÇUNU OLUŞTURUR "

YARGITAY 23. CEZA DAİRESİ 2015/1902 E.  2015/2758 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Dolandırıcılık, konut dokunulmazlığının ihlali HÜKÜM : Mahkumiyet Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Katılanın ikametinde bulunduğu sırada eşi ile yaptığı telefon görüşmesinde; evdeki buzdolabını satacağına ilişkin yaptığı konuşmasını d...
Continue reading
  517 Hits
  0 Comments

TELEFONDAKİ FOTOĞRAFLARI SİLMEK AMACIYLA, GEÇİCİ OLARAK KULLANMA KASTIYLA ALINMASI DURUMUNDA, FAYDALANMA KASTI GERÇEKLEŞTİĞİNDEN YAĞMA SUÇU OLUŞUR.

CEZA GENEL KURULU  2018/125 E. , 2020/341 K. "İçtihat Metni" Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 6. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 235-276 Nitelikli yağma suçundan sanık ...'ın TCK'nın 149/1-h, 168/3, 62, 53 ve 63. maddeleri uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve mahsuba ilişkin Bursa 4. Ağır Ceza ...
Continue reading
  539 Hits
  0 Comments

ÖLÜM HALİNDE MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ, MİRASI REDDETMEMİŞ KANUNİ MİRASÇILARINA GEÇER.

DANIŞTAY 11. DAİRE 1999/2966 E.  2000/3472 K. "İçtihat Metni" T.C. D A N I Ş T A Y ONBİRİNCİ DAİRE Esas No : 1999/2966 Karar No : 2000/3472 Temyiz İsteminde Bulunan : Liman Vergi Dairesi Müdürlüğü - MERSİN Karşı Taraf : … Vekili : … İstemin Özeti : … Bakliyat Pazarlama İthalat İhracat ve Sanayi Anonim Şirketi'nden tahsil edilemeyen 1990 yılını...
Continue reading
  641 Hits
  0 Comments

İCRA VE İHALE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN, YOLSUZ TESCİL DAVALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ BULUNMAMAKTADIR.

YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ 2019/1645 E.  2021/2045 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. HUKUK DAİRESİ DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL-ALACAK Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil- bedel istekli dava sonunda ilk derece mahkemesince davanın reddine dair verilen kararın davacı tarafından istinafı üzerine ...B...
Continue reading
  777 Hits
  0 Comments

MEŞRU MÜDAFAANIN OLUŞTUĞUNUN KABUL EDİLEBİLMESİ İÇİN, SALDIRIYA VE SAVUNMAYA İLİŞKİN ŞARTLARIN BİRLİKTE GERÇEKLEŞMESİ GEREKMEKTEDİR.

CEZA GENEL KURULU 2013/1-26 E. , 2013/150 K. KASTEN ÖLDÜRME KASTEN YARALAMA MEŞRU MÜDAFAADA SINIRIN AŞILMASI KASTEN YARALAMA SONUCU ÖLÜM NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 23 TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 87 TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 81 TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) (765) Madde 49 TÜRK CEZA KANUNU ...
Continue reading
  537 Hits
  0 Comments

İŞVERENİN, İŞÇİLERİN KULLANMIŞ OLDUĞU TUVALETİ KULLANMALARINI YASAKLAMASI ESASLI DEĞİŞİKLİK SAYILIR.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ 2013/9808 E.  2015/7745 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ DAVA :Davacı, kıdem tazminatı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafında...
Continue reading
  391 Hits
  0 Comments

DÜĞÜN GÜNÜ TABANCAYLA ATEŞ EDEN SANIK HAKKINDA, BİLİNÇLİ TAKSİRLE İNSAN ÖLDÜRME SUÇUNDAN HÜKÜM KURULMASI GEREKİR.

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ 2014/663 E.  2015/2219 K. "İçtihat Metni" Tebliğname No : 12 - 2013/163062 MAHKEMESİ : Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi TARİHİ VE NO : 19/03/2013, 2012/159 (E) ve 2013/54 (K) SUÇ : Bilinçli taksirle öldürme, 6136 sayılı Yasaya muhalefet, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma 1) Sanık hakkında 6136 sayılı Yasaya aykırılık ...
Continue reading
  528 Hits
  0 Comments

KAYINVALİDEYE " KART OĞLUNU BAŞINA ÇAL, ELİMİ SALLASAM ELLİSİ " ŞEKLİNDEKİ SÖYLEMLER BOŞANMA SEBEBİDİR.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2010/13556 E.  2011/14660 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Balıkesir 1. Aile Mahkemesi TARİHİ :26.3.2010 NUMARASI :Esas no:2009/239 Karar no:2010/225 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm her iki dava yönünden temyiz edilmekle evrak ok...
Continue reading
  373 Hits
  0 Comments

İKAMETİNDE BOĞMA RAKI ÜRETMEK HAPİS CEZASI GEREKTİRİR.

YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ  2014/17429 E.  2015/16094 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : 4733 sayılı Yasa'ya aykırılık Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Olay tarihinde sanığın...
Continue reading
  1427 Hits
  0 Comments

KİŞİNİN İNTERNET GAZETESİNDEKİ HABER ALTINA YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR YÜZÜNDEN CEZALANDIRILMASI, İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN VE ADLİ YARGILANMA HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNİ GÖSTERİR.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR OĞUZ DEMİRKAYA BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2018/15033) Karar Tarihi: 18/5/2021 R.G. Tarih ve Sayı: 12/8/2021-31566 İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan : Kadir ÖZKAYA Üyeler : Engin YILDIRIM M. Emin KUZ Yıldız SEFERİNOĞLU BasriBAĞCI Raportör : Mustafa İlhan ÖZTÜRK Başvurucu : Oğuz DEMİRKAYA I. BAŞVURUN...
Continue reading
  405 Hits
  0 Comments

EŞE "OROSPU ÇOCUĞU " DEMEK AĞIR HAKARETTİR.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2018/5100 E.   2019/2582 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVACI-DAVALI : ... DAVALI-DAVACI : ... DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı kadın tarafından erkeğin davasın...
Continue reading
  5148 Hits
  0 Comments

HER İKİ TARAFIN DA ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞMASI HALİNDE, KADIN LEHİNE YOKSULLUK NAFAKASINA HÜKMEDİLEMEZ.

YARGITAY  2. HUKUK DAİRESİ 2015/18663 E.  2016/10813 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından, kusur belirlemesi, tazminatlar ve nafakalar yönünden te...
Continue reading
  521 Hits
  0 Comments

SANIĞIN "GERİCİ YOBAZLAR " SÖZÜ ONUR, ŞEREF VE SAYGINLIĞI RENCİDE EDİCİ NİTELİKTE OLMADIĞI İÇİN HAKARET SUÇUNU OLUŞTURMAZ.

YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ 2017/373 E. , 2017/1182 K. "İçtihat Metni" Hakaret suçundan sanıklar ... ve....'in 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125/1, 125/4, 62 ve 52/2. (ikişer kez) maddeleri gereğince ayrı ayrı 1.740,00 Türk lirası adlî para cezası ile cezalandırılmalarına dair Milas 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 30/06/2015 tarihli ve 2015/60 esas, 2...
Continue reading
  3560 Hits
  0 Comments

HAVA TAŞIMASINDAKİ YOLCU, BAGAJ VEYA EŞYANIN GECİKMESİNDEN DOĞAN ZARAR TAZMİNAT GEREKTİRİR

HUKUK GENEL KURULU 2017/44 E.  2019/508 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki "maddi ve manevi tazminat" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 18.05.2011 tarihli ve 2009/639 E., 2011/245 K. sayılı karar davalı vekilinin temyizi üzeri...
Continue reading
  749 Hits
  0 Comments

EŞİN EVDE OLMADIĞI SIRADA, KAPI KİLİDİNİN DEĞİŞTİRİLİP, EVE GİRMESİNİN ENGELLENMESİ KÖTÜ MUAMELE SUÇUNU OLUŞTURUR.

YARGITAY  18. CEZA DAİRESİ 2019/9640 E.  2020/1752 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Kötü muamele HÜKÜM : Beraat KARAR Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. V...
Continue reading
  542 Hits
  0 Comments
Uzmanlık alanlarımızda hukuk ve danışmanlık hizmeti almak için şimdi iletişime geçin

Adresimiz

Cevizli Mh. Bağdat Cd.
Dragos Love Apt. No: 534 D:19
Maltepe, İstanbul

Çalışma Saatleri

Pzt - Cu
09:00 - 18:00
Cmt - Paz
Kapalı
Resmi Tatiller
Kapalı