to top

Pzt - Cu 09:00 - 18:00

Bizi Arayın (0216) 652 2268

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİNİN, YETKİ ALANI DIŞINDA İŞLENEN KABAHATLE İLGİLİ DÜZENLEDİĞİ İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAĞI, YETKİ YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRIDIR.

​ TC. YARGITAY   7. CEZA DAİRESİ 2021/29370 E.  2021/17358 K. "İçtihat Metni" 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1-b maddesine muhalefet etmek eyleminden kabahatli ... hakkında 314,00 Türk lirası idari para cezası uygulanmasına dair Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliğinin 12/02/2021 tarihli ve ... ...
Continue reading
  181 Hits
  0 Comments

BOZMAYA UYULDUKTAN SONRA BUNA AYKIRI KARAR VERİLMESİ USUL VE YASAYA UYGUNLUKTAN UZAKLAŞILMASI ANLAMINA GELİR Kİ, BÖYLE BİR SONUÇ KAMU DÜZENİNE AÇIKÇA AYKIRILIK OLUŞTURUR.

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ 2019/1444 E. , 2019/8346 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :TÜKETİCİ MAHKEMESİ Taraflar arasındaki menfi tespit davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, ...
Continue reading
  166 Hits
  0 Comments

TELEFON DİNLEMESİ SIRASINDA TESADÜFEN ELDE EDİLEN KANITLARIN DİKKATE ALINABİLMESİ İÇİN, SÖZ KONUSU SUÇUN DA CMK'NIN 135. MADDESİNDE SAYILAN KATALOG SUÇLARDAN BİRİSİNE UYGUN OLMASI GEREKİR. SAYILI SUÇLAR DIŞINDA ELDE EDİLEN DELİL HUKUKA AYKIRIDIR.

TC. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ 2016/15284 E.  2020/12113 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Birlikte tehdit HÜKÜMLER : Mahkumiyet Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esas...
Continue reading
  146 Hits
  0 Comments

KARGO ALICISININ, KARGODA BİR KIRIK VEYA HASAR OLDUĞU TAKDİRDE, HAKLARINI KULLANABİLMESİ İÇİN KARGOYU TESLİM ALDIĞI ANDA, İHTİRAZİ KAYIT KOYMASI VE KANUNİ SÜRELER İÇİNDE BİLDİRİMDE BULUNMASI GEREKİR.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ 2021/4712 E.  2022/331 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESi :TÜKETİCİ MAHKEMESİ Taraflar arasındaki davada Ankara 3. Tüketici Mahkemesi tarafından verilen yukarıda sayı ve tarihi yazılı kararın HMK 363. maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasının Adalet Bakanlığı tarafından istenilmesi üzerine, dava dosyası ve içerisindeki ...
Continue reading
  106 Hits
  0 Comments

YAĞMA SUÇUNUN CEBİR UNSURUNU OLUŞTURMASI İÇİN, MAĞDURUN KORKMASI DEĞİL ,TEHDİT NEDENİYLE SANIĞIN İSTEĞİNE BOYUN EĞMESİ GEREKİR.

YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ 2021/23960 E.  2023/8919 K. "İçtihat Metni" İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Nitelikli Yağma HÜKÜMLER : İstinaf başvurusunun esastan reddi kararı İlk Derece Mahkemesince verilen hükümlere yönelik istinaf incelemesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararın; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kan...
Continue reading
  191 Hits
  0 Comments

EŞİN GÖREV YAPTIĞI YERDEN BAŞKA YERE YAPILAN ATAMA İŞLEMİ AİLE HAYATINA SAYGI HAKKININ İHLALİ SONUCUNU DOĞURUR.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR AYŞE NORTCU BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2019/39998) Karar Tarihi: 8/12/2022 R.G. Tarih ve Sayı: 21/3/2023-32139 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan : Hasan Tahsin GÖKCAN Üyeler : Recai AKYEL Selahaddin MENTEŞ İrfan FİDAN Muhterem İNCE Raportör : Berrak YILMAZ Başvurucu : Ayşe NORTCU Vekili : Av. Sel...
Continue reading
  478 Hits
  0 Comments

MİRAS REDDEDİLMİŞ OLSA BİLE, VEFAT EDEN KİŞİNİN EMEKLİLİK İKRAMİYESİ VE MAAŞI TEREKEYE DAHİL EDİLMEMELİ VE MİRASÇILARA ÖDENMELİDİR.

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ 2021/6440 E.  2021/1911 K. "İçtihat Metni" 7. Hukuk Dairesi MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 16/04/2013 gününde verilen dilekçe ile iflas hükümlerine göre terekenin tasfiyesi istenmesi üzerine Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda if...
Continue reading
  161 Hits
  0 Comments

12-15 YAŞ GRUBUNDAKİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA KARAR VERİLMEDEN ÖNCE, SOSYAL İNCELEME RAPORU ALINMASI ZORUNLUDUR.

YARGITAY  2. CEZA DAİRESİ 2020/10516 E.  2020/8125 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını bozma HÜKÜM : Mahkumiyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılması Dosya incelenerek gereği düşünüldü; 1) Suça sürüklenen çocuk ... hakkında iş yeri dokunulmazlığını bozma suçundan kurulan hükme il...
Continue reading
  429 Hits
  0 Comments

İŞE İADE KARARINDAN SONRA BOŞ BİR MASADA OTURTULUP İŞ VERİLMEYEN İŞÇİNİN, ESKİ İŞİNE BAŞLATILDIĞINDAN SÖZ EDİLEMEZ.

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ 2012/18954 E.  2012/20969 K. IŞE IADE IŞE BAŞLATMADA IŞVERENIN SAMIMI OLMAMASI İŞ KANUNU (4857) Madde 21 "İçtihat Metni" ÖZET: İNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU OLAN DAVACININ KESİNLEŞEN İŞE İADE KARARINDAN SONRA SÜRESİNDE İŞVERENE BAŞVURDUĞU, İŞE BAŞLATILDIKTAN SONRA BOŞ BİR MASADA OTURTULUP İŞ VERİLMEDİĞİ, ÜÇ GÜN İÇE...
Continue reading
  131 Hits
  0 Comments

KİŞİNİN KENDİSİNE KARŞI İŞLENMEKTE OLAN BİR SUÇLA İLGİLİ OLARAK, BİR DAHA KANIT ELDE ETME OLANAĞININ BULUNMADIĞI VE YETKİLİ MAKAMLARA BAŞVURMA İMKANININ OLMADIĞI DURUMLARDA, KONUŞMALARI KAYDA ALMASI HUKUKA UYGUNDUR.

​ 4. Ceza Dairesi 2021/6097 E. , 2021/10635 K. "İçtihat Metni" KARAR Tehdit suçundan şüpheli ... ... hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda, Foça Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen 05.11.2018 tarihli ve 2018/2533 soruşturma,2018/1021 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik, itirazın kabulü ile müşteki ... ...'in itiraz dilekçe...
Continue reading
  182 Hits
  0 Comments

DEPREM SEBEBİYLE EV VE İŞYERLERİ HASAR GÖREN KİRACILAR, KİRALANANDA ORTAYA ÇIKAN AYIPLARDAN DOLAYI KİRA SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDENE DAYANARAK TEK TARAFLI FESHEDEBİLİR.

  HUKUK GENEL KURULU 2020/137 E.  2020/900 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki "menfi tespit, tazminat ve alacak" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesince asıl dava yönünden; davacının menfi tespit ve teminat senedinin iadesi taleplerine ilişkin davanın açılmam...
Continue reading
  160 Hits
  0 Comments

KALİTESİZ MALZEME KULLANIMININ,BİNANIN DEPREMDE YIKILMASINDA ETKİLİ OLDUĞU OLAYDA, TAAHHÜTNAMEYİ VEREN FENNİ MESUL MÜHENDİS, İNŞAAT USTASI, BİNA SAHİBİ VE MÜTEAHHİT BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME SUÇUNDAN SORUMLU OLURLAR.

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ 2020/12133 E.  2022/10714 K. "İçtihat Metni" Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Taksirle öldürme Taksirle öldürme suçundan sanıklar ..., ..., ... ve ...'ın mahkumiyetine, sanıklar ..., ... ve ...'ın beraatlerine ilişkin hükümler, sanıklar ... ve ... müdafiileri, sanıklar ... ve ... ile katılanlar vekilleri tarafında...
Continue reading
  309 Hits
  0 Comments

TRAFİK KAZASI SONUCU ARACINDA HASAR OLUŞAN KİŞİ, İKAME ARAÇ KİRALAMAMIŞ VEYA ÖDEME BELGESİ SUNMAMIŞ OLSA BİLE ARAÇ MAHRUMİYET BEDELİNİ DAVALIDAN TALEP EDEBİLİR.

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ 2021/26777 E.  2022/11236 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozma yoluna başvurulması üzerine dosya incel...
Continue reading
  299 Hits
  0 Comments

MÜDAFİİNİN; MESLEKİ MAZERET DİLEKÇESİNİN KABUL EDİLMEMESİ VE SAVUNMA İÇİN EK SÜRE TALEBİNİN REDDEDİLMESİ, SAVUNMA İÇİN GEREKLİ ZAMAN VE KOLAYLIKLARA SAHİP OLMA HAKKININ İHLALİ SONUCUNU DOĞURUR.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR ADEM ATEŞ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2019/9769) Karar Tarihi: 23/11/2022 R.G. Tarih ve Sayı: 25/1/2023 - 32084 İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan : Kadir ÖZKAYA Üyeler : Engin YILDIRIM M. Emin KUZ Basri BAĞCI Kenan YAŞAR Raportör : Yüksel GÜNARSLAN Başvurucu : Adem ATEŞ I. BAŞVURUNUN ÖZETİ 1. Başvur...
Continue reading
  993 Hits
  0 Comments

MAHKEME KARARINDA HERHANGİ BİR KANUN YOLU MERCİ VE SÜRESİ BELİRTİLMEYEN HALLERDE SÜRESİZ BAŞVURU HAKKININ BULUNDUĞU KABUL EDİLMELİDİR.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ 2022/3453 E.  2022/4246 K. "İçtihat Metni" BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 6. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 22. İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava...
Continue reading
  358 Hits
  0 Comments

DOĞUMDA EŞİN YANINDA OLMAMAK BOŞANMA SEBEBİDİR.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2017/5985 E.  2019/1767 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi DAVACI-DAVALI : DAVALI-DAVACI :... DAVA TÜRÜ :Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı...
Continue reading
  168 Hits
  0 Comments

CEZAEVİNDE BULUNAN KİŞİNİN, ANNESİNİN VEFATINDAN DOLAYI TAZİYE İÇİN TALEP ETTİĞİ MAZERET İZNİNİN BAŞSAVCILIK TARAFINDAN GÜVENLİK GEREKÇESİYLE REDDEDİLMESİ, ÖZEL HAYATA VE AİLE HAKKINA SAYGI HAKKININ İHLALİ SONUCUNU DOĞURUR.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR AHMET BAYANMELEK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2019/37577) Karar Tarihi: 23/11/2022 R.G. Tarih ve Sayı: 19/1/2023 - 32078 İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan : Kadir ÖZKAYA Üyeler : Engin YILDIRIM M. Emin KUZ Basri BAĞCI Kenan YAŞAR Raportör : Berrak YILMAZ Başvurucu : Ahmet BAYANMELEK I. BAŞVURUNUN ÖZE...
Continue reading
  211 Hits
  0 Comments

KATILANIN, HIRSIZIN PEŞİNDEN KOŞARAK YAKALAMASI, HIRSIZLIK SUÇUNU TEŞEBBÜS AŞAMASINDA BIRAKIR.

YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ 2019/11573 E.  2019/13484 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Hırsızlık, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma HÜKÜM : Mahkumiyet Dosya incelenerek gereği düşünüldü; 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarihinde yür...
Continue reading
  142 Hits
  0 Comments

BELEDİYE BAŞKANININ KAMU HİZMETİNİ YÜRÜTEBİLMESİ İÇİN MAKAM ARACI KULLANMASI GEREKMEZ, MAKAM ARACI HACZEDİLEBİLİR.

YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ 2019/7271 E.  2019/9780 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor...
Continue reading
  144 Hits
  0 Comments

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ HAKKI EVLİLİKLE TAMAMEN ORTADAN KALKMAZ. TARAFLARIN EVLİ OLMALARI HİÇBİR SINIR OLMAKSIZIN, BİRBİRLERİNİ SÜREKLİ GÖZETLEYEBİLECEĞİ VE DENETLEYEBİLECEĞİ ŞEKLİNDE YORUMLANAMAZ.

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ 2019/2121 E.  2019/5170 K. "İçtihat Metni" Mahkemesi :Sulh Ceza Hâkimliği Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan şüpheli ... hakkında yapılan soruşturma sonucunda Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 11.10.2018 tarihli ve 2018/12215 soruşturma, 2018/9079 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik ...
Continue reading
  220 Hits
  0 Comments
Uzmanlık alanlarımızda hukuk ve danışmanlık hizmeti almak için şimdi iletişime geçin

Adresimiz

Cevizli Mh. Bağdat Cd.
Dragos Love Apt. No: 534 D:19
Maltepe, İstanbul

Çalışma Saatleri

Pzt - Cu
09:00 - 18:00
Cmt - Paz
Kapalı
Resmi Tatiller
Kapalı