to top

Pzt - Cu 09:00 - 18:00

Bizi Arayın (0216) 652 2268

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN KÜFÜRLÜ MESAJLAR GÖNDEREN KİŞİ İLE O KİŞİYE Wİ-Fİ ŞİFRESİNİ VEREN HAT SAHİBİ DE MANEVİ TAZMİNATTAN SORUMLUDUR.

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ 2016/16612 E.  2019/1233 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... ve ... aleyhine 17/01/2012 gününde verilen dilekçe ile haksız eylem nedeniyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 02/07/20...
Continue reading
  136 Hits
  0 Comments

TAM YARGI DAVALARINDA, MADDİ TAZMİNAT GİBİ MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ DE ISLAH EDİLEBİLİR.

DANIŞTAY 10. DAİRE BAŞKANLIĞI 2019/10269 E.  2021/530 K. "İçtihat Metni" T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2019/10269 Karar No : 2021/530 TEMYİZ EDEN (DAVACILAR) : Kendi adlarına asaleten …, …, … ve …'e velayeten … ve … VEKİLLERİ : Av. … TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı VEKİLİ : Av. … İSTEMLERİN_KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi ......
Continue reading
  889 Hits
  0 Comments

"ELİMDEKİ KÖPEĞİ BIRAKIR, SİZİ ISIRTTIRIRIM." SÖZÜ, SİLAHLA TEHDİT SUÇUNU OLUŞTURUR.

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ 2020/25432 E.  2022/18406 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma, tehdit HÜKÜMLER : Mahkumiyet KARAR Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü. Temyiz isteğinin reddi nedenleri bul...
Continue reading
  393 Hits
  0 Comments

KADININ ESKİ ERKEK ARKADAŞI İLE İLGİLİ DÖVME TAŞIMASI BOŞANMA DAVASINDA KUSUR OLARAK İSNAT EDİLEMEZ.

T.C YARGITAY 2.HD Esas : 2016/22493 Karar : 2018/9976 Karar Tarihi : 25/09/2018 Özet: Kadının eski erkek arkadaşı ile ilgili dövme taşıması doğrudan boşanma davasında kusur olarak isnat edilemez. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı kadın t...
Continue reading
  156 Hits
  0 Comments

ORTAK ALAN DİYE TABİR EDİLEN DAİRE KAPISININ TEKMELENMESİ, KONUT DOKUNULMAZLIĞI SUÇUNU OLUŞTURUR.

YARGITAY 17. CEZA DAİRESİ 2020/6785 E.  2020/6856 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Konut dokunulmazlığının ihlali, cinsel taciz, basit yaralama HÜKÜM : Beraat Yerel mahkemece sanık hakkında verilen hükümler temyiz edilmekle, başvuruların süresi ve kararların niteliği ile suçların tarihine göre dosya görüşüldü: I-Kat...
Continue reading
  309 Hits
  0 Comments

ÇALIŞANA TECRÜBESİNE UYGUN İŞ VERMEYEREK İŞE YARAMAYAN PERSONEL ALGISI OLUŞTURMAK MOBBİNGDİR.

YARGITAY  22. Hukuk Dairesi  2015/11958 E.  2016/15623 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA : Taraflar arasındaki, davacı-birleşen dosya davalısı kıdem, ihbar tazminatı, ücret alacağı ile maddi ve manevi tazminat alacaklarının ödetilmesine, davalı-birleşen dosya davacısı ise ihbar tazminatı alacağının ödetilmesi davasının ...
Continue reading
  199 Hits
  0 Comments

OĞLUNUN MÜLAKATI GEÇEMEMESİ ÜZERİNE SANIĞIN, ADALET BAKANLIĞI'NA HİTABEN YAZDIĞI DİLEKÇEDE BEDDUA ETMESİ HAKARET SUÇUNUN UNSURLARINI OLUŞTURMAZ.

T.C Yargıtay CGK Esas : 2014/785 Karar : 2017/34 K.T. : 31/01/2017 Özet: Oğlunun mülakatı geçememesi üzerine sanığın, Adalet Bakanlığı'na hitaben yazdığı dilekçedeki "… mülakat imtihanında yapılan haksızlığı yapanın Allah belasını versin, çoluk çocuğu hayır görmesin, ömür boyu sürünsün, … adalet bu ise adalet olmaz olsun, adaleti böyle kullananın A...
Continue reading
  162 Hits
  0 Comments

Velayeti annede olan çocuğa, yeni kocanın soyadı verilemez.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas: 2020/565 Karar: 2020/4810 K.T.: 14.10.2020 Özet: Velayeti annede olan çocuğa, yeni kocanın soyadı verilemez. MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Velayeti Annede Olan Çocuğun Soyadının Değiştirilmesi Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası göster...
Continue reading
  272 Hits
  0 Comments

"SANIK KALP HASTASI OLDUĞUNU BİLDİĞİ EŞİ MAKTUL İLE KAVGAYA TUTUŞMUŞ, BU KAVGANIN YARATACAĞI EFOR VE STRESİN MAKTULÜN KALP KRİZİ GEÇİRMESİNE,HATTA ÖLÜMÜNE NEDEN OLACAĞINI ÖNGÖRMÜŞ, ANCAK NETİCEYİ ARZULAMAMIŞTIR" EYLEM, BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA SUÇUDUR.

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ 2018/5048 E.  2020/70 K. "İçtihat Metni" Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Taksirle öldürme Hüküm : TCK'nın 22/2, 23, 86/2, 85/1, 62, 53, 63. maddeleri gereğince mahkumiyet Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili, katılan ... vekili t...
Continue reading
  204 Hits
  0 Comments

AİLE KONUTUNDA OTURAN MALİK OLMAYAN EŞ, BOŞANMA KARARININ KESİNLEŞTİĞİ TARİHTEN İTİBAREN HAKSIZ İŞGALCİ KONUMUNDADIR.

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ 2021/3536 E.  2022/2085 K. "İçtihat Metni" 7. Hukuk Dairesi MAHKEMESİ : Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi ... Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 02/10/2018 tarihinde verilen dilekçeyle elatmanın önlenmesi ve ecrimisil talep edilmesi üzerine yapılan duruşma sonunda davanın kabulüne dair verilen 29/11...
Continue reading
  211 Hits
  0 Comments

YAKLAŞIK 3 SAAT 40 DAKİKA SÜREYLE GÖZALTINDA KALAN VE SONRASINDA BERAAT EDEN KİŞİ LEHİNE, UĞRADIĞI ZARARLARLA İLGİLİ OLARAK HAK VE NESAFET İLKELERİNE UYGUN BİR TAZMİNAT HÜKMEDİLMESİ GEREKİR.

YARGITAY CEZA GENEL KURULU 2017/766 E.  2018/432 K. "İçtihat Metni" Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 12. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 55-77 Davacı ...'in görevli memura mukavemet suçundan beraatine karar verilmesinden sonra, gözaltında kaldığı süreler nedeniyle 2.000 TL manevi tazminatın yasal faizi ile birlikte davalı ... Hazines...
Continue reading
  157 Hits
  0 Comments

KREDİ KARTI LİMİTİNİN KULLANICININ KONTROLÜ DIŞINDA ARTTIRILMASI HALİNDE, KULLANICI LİMİT DAHİLİNDEKİ BORÇTAN SORUMLUDUR.

  YARGITAY  11. Hukuk Dairesi  2020/3852 E.  2021/5124 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen davada Ulukışla Asliye Hukuk Mahkemesi'nce bozmaya uyularak verilen 29.05.2019 tarih ve 2017/114 E. - 2019/81 K. sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz...
Continue reading
  186 Hits
  0 Comments

SANIĞIN CÜZDANINDA ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU, KABA ÜST YOKLAMASINI AŞMASI SEBEBİYLE HUKUKA UYGUN DELİL OLARAK KABUL EDİLEMEZ.

YARGITAY CEZA GENEL KURULU 2017/1045 E.  2019/609 K. "İçtihat Metni" Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 20. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 144-221 Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sanıklar ... ve ...'in TCK'nın 188/3, 62, 52, 53, 54 ve 63. maddeleri uyarınca 8 yıl 4 ay hapis ve 1000 TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına...
Continue reading
  362 Hits
  0 Comments

EŞİNDEN HABERSİZ KREDİ ÇEKMEK, GÜVEN SARSICI DAVRANIŞ OLUP BOŞANMA SEBEBİDİR.

  YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2016/16861 E.  2018/5575 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından kusur belirlemesi, nafakalar ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle, ...
Continue reading
  163 Hits
  0 Comments

DOLU KOLA ŞİŞESİ TCK 6/F-4 KAPSAMINDA SİLAH NİTELİĞİNDEDİR.

YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ 2015/3772 E.  2015/20031 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : Sulh Ceza Mahkemesi Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; Sanığın 3 litrelik dolu kola şişesi ile müşteki eşinin başına vurması nedeniyle TCK'nin 86/3-a-e maddesinin uygulanması söz konusu olup temel cezanın a...
Continue reading
  276 Hits
  0 Comments

TÜP BEBEK TEDAVİSİ İÇİN HARCANAN ZİYNET EŞYALARININ KADINA İADE EDİLMESİ GEREKİR.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2017/1769 E.  2018/13037 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi DAVA TÜRÜ :Karşılıklı Boşanma - Ziynet Alacağı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı kadın tarafından yoksulluk nafakası...
Continue reading
  233 Hits
  0 Comments

FACEBOOK ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞEN HAKARET SUÇU ALENİDİR.

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ 2017/4286 E. , 2018/1180 K. "İçtihat Metni" Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suçlar : Hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal Hükümler : 1- Hakaret suçundan dolayı TCK'nın 125/2, 62/1, 51/1-3. maddeleri gereğince mahkumiyet 2- Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan dolayı TCK'nın 134/2, 43/1, 62/1, 53/1-3. maddeleri gereğ...
Continue reading
  256 Hits
  0 Comments

Özel Okula Kaydı Yapılıp Çeşitli Sebeplerle Okula Devam Etmeyen Öğrencinin Ödediği Ücretinin %10’u Kesilerek İadesi Gerekir.

​ T.C. Yargıtay 13. HUKUK DAİRESİ Esas: 2017/8224 Karar: 2018/9262 K.T.: 10/10/2018 Özet: Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin %10'u dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara ...
Continue reading
  269 Hits
  0 Comments

ODA TEMİZLİKÇİSİ OLARAK ÇALIŞTIĞI LÜKS OTELDE MÜŞTERİLERDEN ARTA KALAN CİPSLERİ VE BİR AVUÇ FINDIĞI ALIP DOLABINA KOYAN, CEP TELEFONUNU MÜŞTERİLERİN ŞARJ ALETİNE TAKARAK ŞARJ EDEN İŞÇİNİN KOVULMASI HUKUKA UYGUNDUR.

  T.C YARGITAY HGK Esas : 2015/3237 Karar : 2019/160 Karar Tarihi : 19/02/2019 Özet: Oda temizlikçisi olarak çalıştığı lüks otelde müşterilerden arta kalan cipsleri ve bir avuç fındığı alıp dolabına koyan, cep telefonunu müşterilerin şarj aletine takarak şarj eden işçinin kovulması hukuka uygundur. Taraflar arasındaki "işçilik alacakları" dava...
Continue reading
  235 Hits
  0 Comments

DARP VE TECAVÜZE SESSİZ KALAN ARKADAŞIN AYNI ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASI GEREKİR.

YARGITAY CEZA GENEL KURULU Esas: 2017/ 937 Karar: 2017 / 484 K.T.: 21/11/2017 Özet: Mağdureyi arabaya alarak cinsel saldırıda bulunan, darp eden sanığın olay anında yanında bulunan arkadaşının bu eylemlere engel olmaması, darp ve tecavüze sessiz kalmasından ötürü aynı şekilde cezalandırılması gerekir. Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 14. Ceza Daires...
Continue reading
  221 Hits
  0 Comments
Uzmanlık alanlarımızda hukuk ve danışmanlık hizmeti almak için şimdi iletişime geçin

Adresimiz

Cevizli Mh. Bağdat Cd.
Dragos Love Apt. No: 534 D:19
Maltepe, İstanbul

Çalışma Saatleri

Pzt - Cu
09:00 - 18:00
Cmt - Paz
Kapalı
Resmi Tatiller
Kapalı