to top

Pzt - Cu 09:00 - 18:00

Bizi Arayın (0216) 652 2268

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul ve inşaat hukuku oldukça geniş bir hukuki daldır. Medeni hukuk, eşya hukuku ve borçlar hukukunun alt alanlarından biri olmakla birlikte mülkiyet, kadastro, rehin, ipotek gibi işlemler konusunda çıkabilecek uyuşmazlıkları incelemektedir. Ülkemiz inşaat sektöründe büyük bir pazar olmakla birlikte bu konu da oldukça hassas davranılması gereken ve incelik isteyen bir konudur. Aksi halde hak kayıpları yaşanabilmektedir.

Gayrimenkul ve inşaat hukuku alanında taraflar gerçek kişiler olabileceği gibi tüzel kişiler, hatta devlet olabilmektedir. Örneğin kamulaştırmasız el atmada davalı idare olabilirken, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde taraflar özel kişiler de olabilmektedir.

Aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte, gayrimenkul ve inşaat hukuku konusunda tüm alanlarda hizmet vermekteyiz:

 • Tapu İptal ve Tescil Davaları
 • İş yeri açma ve çalışma ruhsatının alınması ve bu ruhsatın teminine yönelik ilgili resmi merciiler nezdinde başvuruların yapılması
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin işlemler ve sözleşmeler
 • İpotek Sözleşmeleri
 • Kira Sözleşmeleri
 • İnşaat Kredileri İle Konut Kiraları ve Ticari Malvarlıklarının Kiralanması
 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri
 • Kat İrtifakı Sözleşmeleri
 • Klasik Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
 • İstihkak Davaları
 • Gayrimenkul Alım-Satımı
 • Gayrimenkul Satın Alma ve Satım Sözleşmelerinin, Satış Vaadi Sözleşmelerinin müzakereleri ve düzenlenmesi
 • Kat Mülkiyeti Kurulması ve Yönetim Planı Hazırlanması
 • Uzun Süreli Kira Sözleşmeleri
 • İnşaat Sözleşmeleri, Bina Yönetimi Sözleşmeleri, Proje Yönetimi Sözleşmeleri, Alışveriş Merkezleri Yönetim Sözleşmeleri, Lisans Sözleşmeleri, Aracılık Sözleşmeleri ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
 • Hasılat-Gelir Paylaşımlı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
 • İnşaat ruhsatının ve iskân izninin alınması ve bu izinlerin temine yönelik ilgili resmi merciiler nezdinde başvuruların yapılması
 • İpotek Kurulması ve İpotek Terkini
 • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
 • Kamulaştırmasız El Atma Davaları
 • Sit Alanları, Koruma Alanları, Tarihi Eser veya Kültür Varlığı Tescili Sonrasında Maliklerin Açacağı Davalar
 • Kamuya Terk Edilmiş Taşınmazların İadesi ve Tazminat Davaları
 • Orman Kanunu ve Kıyı Kanunu Gereğince Tapusu Hazine’ye Verilen Gayrimenkuller İçin Tazminat Davaları
 • Ecrimisil Davası
 • Gayrimenkul Alım ve Satımı Hususunda İlgili Mevzuat Çerçevesinde Danışmanlık Hizmeti Gerekli Sözleşmelerin Hazırlanması
 • İntifa, Sükna Ve Şufa Gibi Sınırlı Ayni Hakların Kurulması, Sona Erdirilmesi
 • İstirdat Davası
 • Müdahalenin Men’i
 • Ortaklığın Giderilmesi Davası  (İzale-i Şuyu)
 • Gayrimenkul Alımı Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma

İlişkili Bağlantılar

Perşembe, 12 Mart 2020 Kategori Genel Hukuk

Bir yorum yapın

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz.
Uzmanlık alanlarımızda hukuk ve danışmanlık hizmeti almak için şimdi iletişime geçin

Adresimiz

Cevizli Mh. Bağdat Cd.
Dragos Love Apt. No: 534 D:19
Maltepe, İstanbul

Çalışma Saatleri

Pzt - Cu
09:00 - 18:00
Cmt - Paz
Kapalı
Resmi Tatiller
Kapalı