to top

Pzt - Cu 09:00 - 18:00

Bizi Arayın (0216) 652 2268

DÜĞÜN ORGANİZASYONU İÇİN ANLAŞMA YAPILMIŞ OLMASINA RAĞMEN, FİRMA YETKİLİLERİNCE DÜĞÜNDEN BİR GÜN ÖNCE ORGANİZASYONUN YAPILAMAYACAĞININ BİLDİRİLMESİ MANEVİ TAZMİNAT GEREKTİRİR.

HUKUK GENEL KURULU 2018/655 E.  2022/413 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki "manevi tazminat" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Mersin 4. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin karar davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 4. Hukuk Dairesince yapılan in...
Continue reading
  12 Hits
  0 Comments

SANIĞIN DUYGUSAL İLİŞKİ KURDUĞU KİŞİYE, EVLENMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEYEREK GÜVEN TESİS ETTİĞİ VE ÇEŞİTLİ ZAMANLARDA KREDİ ÇEKEREK BORÇ VERMESİNİ SAĞLADIĞI OLAYDA DOLANDIRICILIK SUÇU OLUŞMUŞTUR.

YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ 2017/33998 E.  2021/2329 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Dolandırıcılık, tehdit, hakaret HÜKÜM : 1)Dolandırıcılık suçundan beraat 2)TCK.'nın 106/1-1, 43, 53, 58.maddeleri gereğince mahkumiyet 3)TCK.'nın 125/1, 43, 53, 58.maddeleri gereğince mahkumiyet Dolandırıcılık suçundan sanığın beraatine...
Continue reading
  9 Hits
  0 Comments

ŞİRKET ORTAKLARINDAN BİRİNİN ŞAHSİ BORCU SEBEBİYLE, ORTAĞI OLDUĞU ŞİRKETİN MALLARINA HACİZ KONULAMAZ.

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ 2016/661 E.  2016/1136 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : İstihkak Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafın...
Continue reading
  23 Hits
  0 Comments

KİŞİNİN CEP TELEFONUNU RIZASI DIŞINDA ALIP, ARAMA KAYITLARINA BAKMAK VE KİMLER İLE HANGİ SIKLIKTA GÖRÜŞTÜĞÜNÜ KONTROL ETMEK, KİŞİSEL VERİLERİ ELE GEÇİRME SUÇUNU OLUŞTURUR.

YARGITAY 12.CEZA DAİRESİ 2018/8152 E.  2019/4886 K. "İçtihat Metni" Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Haberleşmenin gizliliğini ihlal, hakaret, tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma, kasten yaralama Hüküm : CMK'nın 223/2-a-e maddeleri gereğince beraat Haberleşmenin gizliliğini ihlal, hakaret, tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma ...
Continue reading
  19 Hits
  0 Comments

KİRA SÖZLEŞMESİNDE KİRALANANIN TAHLİYESİ SIRASINDA BOYA VE BADANASININ YENİLENECEĞİNE DAİR BİR DÜZENLEME YOKSA, BOYA BADANA MASRAFININ, HOR KULLANMA SONUCU OLUŞMADIĞI GÖZETİLEREK BU MASRAFLARA YÖNELİK TALEBİN REDDİ GEREKİR.

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ 2019/5471 E.  2019/10231 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki tazminat davasının mahkemece yapılan yargılama sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, ...
Continue reading
  25 Hits
  0 Comments

ŞÜPHELİNİN AKIL HASTASI OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI, HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENMESİNE ENGEL TEŞKİL ETMEMEKTEDİR.

TC. YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ 2022/20700 E.  2022/6528 K. "İçtihat Metni" I-TALEP; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 15.04.2022 tarih ve 2022/52502 sayılı yazısı ile; Terör örgütü propagandası yapmak suçundan şüpheli ... hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 26/01/2022 tarihli ve 2021/55...
Continue reading
  73 Hits
  0 Comments

İŞ KAZASI GEÇİREN İŞÇİNİN MALULİYETİ %0 ORANINDA OLSA DAHİ, RUH BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİ, YAŞADIĞI ÜZÜNTÜ VE ELEM NEDENİYLE UYGUN BİR MİKTAR MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMELİDİR.

YARGITAY 21.HUKUK DAİRESİ 2018/920 E.  2019/886 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ:İş Mahkemesi TÜRK MİLLETİ ADINA Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Mahkeme bozmaya uyarak ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir.Hükmün davacı vekili tarafından tem...
Continue reading
  76 Hits
  0 Comments

SANIĞIN, KATILAN HAKKINDA SÖYLEDİĞİ "NARSİST BİR KİŞİLİK YAPISI VARDIR" ŞEKLİNDEKİ SÖZLERİ, KATILANIN ONUR, ŞEREF VE SAYGINLIĞINI RENCİDE EDİCİ BOYUTTA OLMADIĞINDAN HAKARET SUÇUNUN UNSURLARI OLUŞMAZ.

YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ 2015/5765 E.  2015/5869 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi SUÇ : Hakaret HÜKÜM : Beraat Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluş...
Continue reading
  65 Hits
  0 Comments

KİRA TESPİT DAVALARI TEMYİZ EDİLEMEZ.İSTİNAF KARARI SONUCU KESİNLEŞİR.

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ 2020/183 E.  2020/2267 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : ... BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. HUKUK DAİRESİ Taraflar arasında ilk derece mahkemesinde görülen kira bedelinin tespiti davasına ilişkin verilen hüküm hakkında bölge adliye mahkemesi tarafından yapılan istinaf incelenmesi sonucunda; davacı tarafın istinaf başvurusunun...
Continue reading
  199 Hits
  0 Comments

ESKİ EŞ İÇİN SÜREKLİ TEDBİR KARARI ALDIRMAK VE SORUŞTURMA AÇILMASINI SAĞLAMAK İFTİRA SUÇUNU OLUŞTURABİLİR.

​ 16. Ceza Dairesi 2016/5167 E. , 2016/6362 K. "İçtihat Metni" İftira suçundan şüpheli Leyla Sancak hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 12.08.2015 tarihli ve 2015/2789 soruşturma, 2015/4672 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik itirazın reddine ilişkin Trabzon 1. Sulh Ceza Hâkiml...
Continue reading
  81 Hits
  0 Comments

EŞİNİN GİYİM TARZINA, GİDECEĞİ TOPLANTILARA VE GÖRÜŞECEĞİ KİŞİLERE MÜDAHALELERDE BULUNARAK SOSYAL ŞİDDET UYGULAMAK BOŞANMA SEBEBİDİR.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2020/1135 E.  2020/2210 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından tümü yönünden temyiz ...
Continue reading
  72 Hits
  0 Comments

BAŞKA BİR ÜLKEYE GİTME AMACI BULUNMAYAN VE ÜLKEMİZDE SÜREKLİ OLARAK KALMAK İSTEDİĞİ ANLAŞILAN AFGANİSTAN UYRUKLU GÖÇMENİ, KAÇAK OLDUĞUNU BİLDİĞİ HALDE İSTİHDAM ETMEK GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNU OLUŞTURUR.

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ 2021/33116 E.  2022/20539 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Göçmen kaçakçılığı KARAR Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle; temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ile temyiz sebebine göre, dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından, CMK'nın 288...
Continue reading
  228 Hits
  0 Comments

BİR DAVADA YAPILAN MAHKEME İÇİ İKRAR;BAŞKA BİR DAVADA DA GEÇERLİ OLUP, KESİN DELİL TEŞKİL EDER.

YARGITAY  HUKUK GENEL KURULU 2017/133 E.  2020/344 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki "tazminat" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar, taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesince yapılan ...
Continue reading
  94 Hits
  0 Comments

KOVUŞTURMA SONUÇLARINA GÖRE SANIK LEHİNE HER ZAMAN YARGILAMANIN YENİLENMESİ YOLU İLE ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI MÜMKÜNDÜR.

YARGITAY 10. CEZA DAİRESİ 2021/16013 E.  2023/2539 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Uyuşturucu madde ihraç etme HÜKÜM : İstinaf başvurusunun esastan reddi İlk Derece Mahkemesince verilen hükme yönelik istinaf incelemesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararın; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (5271 sayıl...
Continue reading
  131 Hits
  0 Comments

HASTA, YAPILACAK ENJEKTÖR ÖNCESİ,ENJEKSİYONUN SONUÇLARI VE OLASI KOMPLİKASYONLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMELİDİR.

YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ 2016/23372 E.  2019/12469 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup dü...
Continue reading
  82 Hits
  0 Comments

KİRAYI ALAMAYAN EV SAHİBİNİN, KİRACININ OTURDUĞU EVİN KAPI VE KİLİTLERİNİ DEĞİŞTİRMESİ, HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇUNU OLUŞTURUR.

YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ 2014/6511 E.  2014/20124 K. "İçtihat Metni" Tebliğname No : 8 - 2013/217169 MAHKEMESİ : İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 12/06/2012 NUMARASI : 2011/1075 (E) ve 2012/746 (K) SUÇ : Hakkı olmayan yere tecavüz Gereği görüşülüp düşünüldü: Sanıkların, katılanın kiracı olarak oturduğu taşınmazın kapı ve kilitlerini...
Continue reading
  107 Hits
  0 Comments

EVİN ANAHTARINI AİLESİNE VEREN EŞ, EVİN BAĞIMSIZLIĞINI İHLAL ETMİŞ OLDUĞUNDAN BOŞANMA DAVASINDA AĞIR KUSURLUDUR.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2020/2101 E.  2020/3085 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı kadın tarafından...
Continue reading
  99 Hits
  0 Comments

TWİTTER HESABINDAN HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIMLARIN RETWEET YOLUYLA PAYLAŞILMASI DA HAKARET SUÇUNU OLUŞTURUR.

YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ 2015/10377 E.  2015/12777 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi SUÇ : Hakaret HÜKÜMLER : Beraat, mahkumiyet Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvuruların süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteklerinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçi...
Continue reading
  100 Hits
  0 Comments

GARANTİ SÜRESİ DOLMUŞ OLSA BİLE, ÜRETİMDEN KAYNAKLI GİZLİ AYIPTAN SATICI VE ÜRETİCİ FİRMA SORUMLUDUR.

HUKUK GENEL KURULU 2017/650 E.  2020/301 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki "ayıp nedeniyle sözleşmeden dönme ve bedel iadesi" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 5. Tüketici Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 13. Hukuk Dairesince ya...
Continue reading
  99 Hits
  0 Comments

SEÇİM GÜNÜ EMNİYET VE ASAYİŞİ KORUMAKLA GÖREVLİLER DIŞINDAKİLERİN SİLAH TAŞIMASI YASAKLANMIŞ OLUP,BU YASAĞA AYKIRI OLARAK TAŞINAN SİLAHIN, 5237 SAYILI KANUN'UN 54. MADDESİ GEREĞİNCE MÜSADERESİ GEREKİR.

YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ 2021/19732 E.  2023/879 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SAYISI : 2016/84 E., 2016/331 K. SUÇ : 298 sayılı Kanun'a muhalefet HÜKÜM : Düşme, müsadere TEBLİĞNAME GÖRÜŞÜ : Onama Sanık hakkında kurulan hükmün; karar tarihi itibarıyla 6723 sayılı Kanun'un 33 üncü maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun'un 8 ...
Continue reading
  96 Hits
  0 Comments
Uzmanlık alanlarımızda hukuk ve danışmanlık hizmeti almak için şimdi iletişime geçin

Adresimiz

Cevizli Mh. Bağdat Cd.
Dragos Love Apt. No: 534 D:19
Maltepe, İstanbul

Çalışma Saatleri

Pzt - Cu
09:00 - 18:00
Cmt - Paz
Kapalı
Resmi Tatiller
Kapalı