to top

Pzt - Cu 09:00 - 18:00

Bizi Arayın (0216) 652 2268

KÖPEK ISIRMASI SONUCU YÜZÜNDE İZ KALAN KİŞİNİN, İLERİDE YAPILMASI ZORUNLU OLAN TEDAVİ GİDERLERİ YAPILMADAN ÖNCE KÖPEK SAHİBİNDEN TALEP EDİLEBİLİR.

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ 2016/19378 E.   2018/5863 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ:ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar...
Continue reading
  25 Hits
  0 Comments

BUZLU OLAN ASFALT CADDEDE, KIŞ LASTİĞİ VEYA ZİNCİR TAKMADAN YOLA ÇIKAN VE ARACININ KAYMASI SONUCU YAYAYA ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ŞOFÖR " BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLDÜRMEDEN SORUMLUDUR "

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ 2019/9401 E.  2021/722 K. "İçtihat Metni" Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Taksirle öldürme Hüküm : TCK'nın 85/1, 62/1, 50/4. maddesi delaletiyle 50/1-a, 52/2-3-4. maddeleri gereği mahkumiyet Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii ve katılanlar vekili tarafından temyiz edilm...
Continue reading
  48 Hits
  0 Comments

MAAŞ ÜZERİNE HACİZ NEDENİYLE, HER AY MAAŞTAN KESİLEREK GÖNDERİLEN PARALARIN, İCRA DOSYASINA GELMESİ VE ALACAKLI TARAFINDAN ALINMASI, İCRA TAKİP İŞLEMİ NİTELİĞİNDE OLMADIĞINDAN, ZAMANAŞIMINI KESMEZ.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ 2014/30420 E.  2014/30286 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : İzmir 6. İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 15/04/2014 NUMARASI : 2013/690-2014/224 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, ...
Continue reading
  28 Hits
  0 Comments

AVUKAT OLAN SANIĞIN,YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNE " KAPA ÇENENİ, PSİKOLOJİK SORUNUN VAR HERHALDE, SEN HASTASIN, HASTANEYE GİT, KADINA BAK YA " DEMESİ HAKARET SUÇUNUN UNSURLARINI OLUŞTURMAZ.

  Ceza Genel Kurulu 2017/814 E. , 2018/512 K. "İçtihat Metni" Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 18. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 497-113 Sanık ...'ün kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçundan TCK'nın 125/1, 125/3-a, 125/4, 129/1, 62 ve 52/2-4. maddeleri uyarınca 7.050 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve ta...
Continue reading
  37 Hits
  0 Comments

DAVACININ, EVLENMEDEN ÖNCE EŞİNİN UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI BİLİYOR OLMASI, CEZAEVİNDE ONU DÜZENLİ OLARAK ZİYARET ETMİŞ BULUNMASI, EVLİLİĞİN TEMELİNDEN SARSILDIĞI GERÇEĞİNİ DEĞİŞTİRMEZ VE OLAYLARI HOŞGÖRDÜĞÜNÜ VEYA AFFETTİĞİNİ GÖSTERMEZ.

YARGITAY  2. HUKUK DAİRESİ 2013/18836 E.  2014/1312 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Kahramanmaraş 2. Aile Mahkemesi TARİHİ :03.07.2013 NUMARASI :Esas no:2013/209 Karar no:2013/580 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı (kadın) tarafından temyiz e...
Continue reading
  31 Hits
  0 Comments

"...BENDE HAKKIN VARSA ALLAH RIZASI İÇİN HELAL ETME, EDERSEN ŞEREFSİZSİN... " SÖZÜ ŞARTA BAĞLI VEYA BİR OLASILIK HALİNDE DİLE GETİRİLDİĞİNDE HAKARET SUÇU OLUŞMAZ.

​ YARGITAY   18. Ceza Dairesi  2015/11227 E.  2016/14515 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi SUÇ : Hakaret HÜKÜM : Mahkumiyet Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi....
Continue reading
  39 Hits
  0 Comments

ARSA SAHİBİ, EKSİK VE AYIPLI İMALATI BULUNAN BİR İNŞAATI TESLİM ALMAYA ZORLANAMAZ.

 YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ 2016/1917 E. , 2019/513 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düş...
Continue reading
  250 Hits
  0 Comments

TACİR VEKİLİNİN FATURALARDA YAPTIĞI USULSÜZLÜKLERDE TACİRİN SORUMLULUĞU YOKTUR.

YARGITAY 15. Ceza Dairesi  2017/14361 E.  2019/6134 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma HÜKÜM : 1- Sanıklar ... ve ... hakkında görevi kötüye kullanma suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması 2- Sanıklar ..., ... ve ... hakkında nitelikli...
Continue reading
  55 Hits
  0 Comments

HAKLI BİR NEDEN OLMADAN SÖZLEŞMESİ YENİLENMEYEN, BİR YILLIK KIDEM KOŞULU GERÇEKLEŞEN ÖZEL OKUL ÖĞRETMENİ, KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ 2016/17255 E.   2019/14022 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor di...
Continue reading
  75 Hits
  0 Comments

MOBBİNGE UĞRAYAN KİŞİ, BU DURUMU BELGE VEYA TANIK GİBİ BAŞKACA ŞEKİLLERDE İSPAT EDEMEDİĞİNDE, SES KAYDI İSPAT OLARAK GEÇERLİDİR.

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ 2013/26087 E.  2014/10205 K. KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMANIN DİNLENİLMESİ VE KAYDA ALINMASI ÖZEL TOPLANTININ TELEFONLA KAYDA ALINMASI KENDİSİNE YÖNELİK HAKARET İÇERİKLİ KONUŞMAYI KAYDA ALMAK TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 133 YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BAS...
Continue reading
  85 Hits
  0 Comments

İŞÇİYE HAKSIZ YERE OLUMSUZ PERFORMANS NOTU VERİLMESİ, TAZMİNAT GEREKTİRİR Mİ ?

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ 2021/1317 E.  2021/5702 K. "İçtihat Metni" BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 7. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 43. İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava...
Continue reading
  106 Hits
  0 Comments

ADLİ ARAMAYI GEREKTİREN OLAYDA ÖNLEME ARAMASI KARARINA DAYANILARAK YAPILAN ARAMA, HUKUKA AYKIRIDIR VE BU ARAMA İLE ELDE EDİLEN DELİL HÜKME ESAS ALINAMAZ.

YARGITAY 10. Ceza Dairesi  2014/1399 E.  2015/32131 K. "İçtihat Metni" Tebliğname No : 10 - 2013/141082 Mahkeme : İSTANBUL 6. Ağır Ceza Mahkemesi Karar Tarihi - Numarası : 18/12/2012 - 2012/362 esas ve 2012/392 karar Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : A) Sanık İsmail hakkındaki hükmün incel...
Continue reading
  118 Hits
  0 Comments

OTOMOBİLİN, OTOPARK GÖREVLİSİNE BIRAKILMASI VE ARACIN ANAHTARLARI ÜZERİNDE İKEN ÇALINMASI DURUMUNDA OLUŞAN ZARARIN SİGORTA ŞİRKETİ TARAFINDAN KARŞILANMASI GEREKİR.

Hukuk Genel Kurulu 2017/3076 E.  2018/498 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki "itirazın iptali" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 27.09.2011 gün ve 2008/61 E., 2011/320 K. sayılı karar davacı vekili tarafından temyiz edilmekle, Y...
Continue reading
  88 Hits
  0 Comments

TRAFİK CEZASININ İPTALİNE İLİŞKİN AÇILAN DAVA KESİNLEŞMEDEN TAHSİLAT YAPILAMAZ.

   YARGITAY  19.CEZA DAİRESİ 2019/1497 E.  2020/8272 K. "İçtihat Metni" 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı davranmak eyleminden dolayı kabahatli ... hakkında 383,00 Türk lirası idarî para cezası uygulanmasına dair Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 24/11/2016 tarihli ve ID-127988 sayılı idarî yaptırım karar ...
Continue reading
  138 Hits
  0 Comments

EVİ TERK EDEN KADININ ZİYNET EŞYALARINI YANINDA GÖTÜRDÜĞÜ KABUL EDİLİR. AKSİNİ İSPAT YÜKÜ KADININDIR.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ  2020/1780 E.  2020/2680 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Ziynet Alacağı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Dava, z...
Continue reading
  328 Hits
  0 Comments

İDARİ PARA CEZASI UYGULAYAN POLİS MEMURUNA "HÜKÜMETE PARA MI LAZIM OLDU ? " DİYEN ŞAHSIN SÖZLERİ HAKARET DEĞİL, AĞIR ELEŞTİRİDİR.

YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ 2015/3536 E.  2015/4411 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Hakaret HÜKÜM : Mahkumiyet Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanını...
Continue reading
  156 Hits
  0 Comments

KAT MALİKLERİNİN TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDEN SİTE GÖREVLİSİNİN İŞLEDİĞİ HAKSIZ FİİLDEN, SİTE KAT MALİKLERİ DE SORUMLUDUR.

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ 2018/3521 E.  2018/7474 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki maddi ve manevi tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın davalı ... dışındaki diğer davalılar yönünden reddine, davalı ... yönünden kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, duruşmalı o...
Continue reading
  235 Hits
  0 Comments

" YURT DIŞI ALIŞVERİŞ SİTELERİNDEN ÜRÜN ALINIP, YURT İÇİNDE BAŞKA BİR İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN SATILMASI KAÇAKÇILIK SUÇUNU OLUŞTURUR "

YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ 2017/15035 E.  2019/12083 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : 5607 sayılı Kanuna muhalefet HÜKÜM : Beraat Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Dosya kapsamına...
Continue reading
  107 Hits
  0 Comments

YABANCI DİL BİLGİSİ OLMAYAN İŞÇİYE İMZALATILAN YABANCI DİLDE DÜZENLENMİŞ BELGE, GEÇERLİ DEĞİLDİR

HUKUK GENEL KURULU 2017/3057 E.  2020/426 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :İş Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki "işçilik alacakları" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 21. İş Mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 22. Hukuk Dairesince yapılan inceleme ...
Continue reading
  139 Hits
  0 Comments

MAĞDURUN BORCUNU KASTEN ÖDEMEMESİ, KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA SUÇU YÖNÜNDEN HAKSIZ TAHRİK SEBEBİDİR

CEZA GENEL KURULU 2017/656 E.  2017/360 K. "İçtihat Metni" Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 14. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Günü : 21.09.2012 Sayısı : 435-334 Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan sanıklar ..., ..., ... ve ...'nun 5237 sayılı TCK'nun 109/2, 109/3-a-b, 62, 53 ve 63. maddeleri uyarınca 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezal...
Continue reading
  209 Hits
  0 Comments
Uzmanlık alanlarımızda hukuk ve danışmanlık hizmeti almak için şimdi iletişime geçin

Adresimiz

Cevizli Mh. Bağdat Cd.
Dragos Love Apt. No: 534 D:19
Maltepe, İstanbul

Çalışma Saatleri

Pzt - Cu
09:00 - 18:00
Cmt - Paz
Kapalı
Resmi Tatiller
Kapalı