to top

Pzt - Cu 09:00 - 18:00

Bizi Arayın (0216) 652 2268

GARANTİ SÜRESİ DOLMUŞ OLSA BİLE, ÜRETİMDEN KAYNAKLI GİZLİ AYIPTAN SATICI VE ÜRETİCİ FİRMA SORUMLUDUR.

HUKUK GENEL KURULU 2017/650 E.  2020/301 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki "ayıp nedeniyle sözleşmeden dönme ve bedel iadesi" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 5. Tüketici Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 13. Hukuk Dairesince ya...
Continue reading
  21 Hits
  0 Comments

SEÇİM GÜNÜ EMNİYET VE ASAYİŞİ KORUMAKLA GÖREVLİLER DIŞINDAKİLERİN SİLAH TAŞIMASI YASAKLANMIŞ OLUP,BU YASAĞA AYKIRI OLARAK TAŞINAN SİLAHIN, 5237 SAYILI KANUN'UN 54. MADDESİ GEREĞİNCE MÜSADERESİ GEREKİR.

YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ 2021/19732 E.  2023/879 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SAYISI : 2016/84 E., 2016/331 K. SUÇ : 298 sayılı Kanun'a muhalefet HÜKÜM : Düşme, müsadere TEBLİĞNAME GÖRÜŞÜ : Onama Sanık hakkında kurulan hükmün; karar tarihi itibarıyla 6723 sayılı Kanun'un 33 üncü maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun'un 8 ...
Continue reading
  27 Hits
  0 Comments

SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL EDİP EŞİNİ ALDATAN VE ÇOCUKLARINI BIRAKARAK EVDEN AYRILAN KADIN, KENDİSİNE FİZİKSEL ŞİDDET UYGULAYAN KOCADAN DAHA AĞIR KUSURLUDUR.

YARGITAY  HUKUK GENEL KURULU 2019/633 E.  2022/1293 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki "karşılıklı boşanma" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, ... Aile Mahkemesince verilen asıl ve karşı davanın kabulüne ilişkin karar, davacı-karşı davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesince yap...
Continue reading
  29 Hits
  0 Comments

AVUKATIN, HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNAN VEKİL EDENİN YERİNİ ADLİ MERCİLERE BİLDİRMEMESİ SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE BAĞLANTILI OLARAK TCK 24/1 MADDESİ ANLAMINDA HUKUKA UYGUNLUK NEDENİDİR.

TC. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ  2009/19013 E.   2011/21017 K. TUTUKLU, HÜKÜMLÜ VEYA SUÇ DELİLLERİNİ BİLDİRMEME AVUKATIN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ KANUNUN HÜKMÜNÜ (GÖREVİNİ) YERİNE GETİRME GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA TÜRK CEZA KANUNU (5237) Madde 284 TÜRK CEZA KANUNU (5237) Madde 257 TÜRK CEZA KANUNU (5237) Madde 24...
Continue reading
  35 Hits
  0 Comments

TARAFLARIN TALEPLERİ OLMAKSIZIN GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞE ÇIKARILMASI USULE AYKIRI OLDUĞUNDAN,TEMYİZ BAŞVURUSUNUN SÜRESİNDE YAPILMADIĞINA BAHİSLE REDDİNE KARAR VERİLMESİ HATALIDIR.

TC. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ 2022/5894 E.  2022/7311 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenl...
Continue reading
  35 Hits
  0 Comments

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİNİN, YETKİ ALANI DIŞINDA İŞLENEN KABAHATLE İLGİLİ DÜZENLEDİĞİ İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAĞI, YETKİ YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRIDIR.

​ TC. YARGITAY   7. CEZA DAİRESİ 2021/29370 E.  2021/17358 K. "İçtihat Metni" 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1-b maddesine muhalefet etmek eyleminden kabahatli ... hakkında 314,00 Türk lirası idari para cezası uygulanmasına dair Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliğinin 12/02/2021 tarihli ve ... ...
Continue reading
  35 Hits
  0 Comments

BOZMAYA UYULDUKTAN SONRA BUNA AYKIRI KARAR VERİLMESİ USUL VE YASAYA UYGUNLUKTAN UZAKLAŞILMASI ANLAMINA GELİR Kİ, BÖYLE BİR SONUÇ KAMU DÜZENİNE AÇIKÇA AYKIRILIK OLUŞTURUR.

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ 2019/1444 E. , 2019/8346 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :TÜKETİCİ MAHKEMESİ Taraflar arasındaki menfi tespit davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, ...
Continue reading
  46 Hits
  0 Comments

TELEFON DİNLEMESİ SIRASINDA TESADÜFEN ELDE EDİLEN KANITLARIN DİKKATE ALINABİLMESİ İÇİN, SÖZ KONUSU SUÇUN DA CMK'NIN 135. MADDESİNDE SAYILAN KATALOG SUÇLARDAN BİRİSİNE UYGUN OLMASI GEREKİR. SAYILI SUÇLAR DIŞINDA ELDE EDİLEN DELİL HUKUKA AYKIRIDIR.

TC. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ 2016/15284 E.  2020/12113 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Birlikte tehdit HÜKÜMLER : Mahkumiyet Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esas...
Continue reading
  43 Hits
  0 Comments

KARGO ALICISININ, KARGODA BİR KIRIK VEYA HASAR OLDUĞU TAKDİRDE, HAKLARINI KULLANABİLMESİ İÇİN KARGOYU TESLİM ALDIĞI ANDA, İHTİRAZİ KAYIT KOYMASI VE KANUNİ SÜRELER İÇİNDE BİLDİRİMDE BULUNMASI GEREKİR.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ 2021/4712 E.  2022/331 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESi :TÜKETİCİ MAHKEMESİ Taraflar arasındaki davada Ankara 3. Tüketici Mahkemesi tarafından verilen yukarıda sayı ve tarihi yazılı kararın HMK 363. maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasının Adalet Bakanlığı tarafından istenilmesi üzerine, dava dosyası ve içerisindeki ...
Continue reading
  37 Hits
  0 Comments

YAĞMA SUÇUNUN CEBİR UNSURUNU OLUŞTURMASI İÇİN, MAĞDURUN KORKMASI DEĞİL ,TEHDİT NEDENİYLE SANIĞIN İSTEĞİNE BOYUN EĞMESİ GEREKİR.

YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ 2021/23960 E.  2023/8919 K. "İçtihat Metni" İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Nitelikli Yağma HÜKÜMLER : İstinaf başvurusunun esastan reddi kararı İlk Derece Mahkemesince verilen hükümlere yönelik istinaf incelemesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararın; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kan...
Continue reading
  63 Hits
  0 Comments

EŞİN GÖREV YAPTIĞI YERDEN BAŞKA YERE YAPILAN ATAMA İŞLEMİ AİLE HAYATINA SAYGI HAKKININ İHLALİ SONUCUNU DOĞURUR.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR AYŞE NORTCU BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2019/39998) Karar Tarihi: 8/12/2022 R.G. Tarih ve Sayı: 21/3/2023-32139 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan : Hasan Tahsin GÖKCAN Üyeler : Recai AKYEL Selahaddin MENTEŞ İrfan FİDAN Muhterem İNCE Raportör : Berrak YILMAZ Başvurucu : Ayşe NORTCU Vekili : Av. Sel...
Continue reading
  299 Hits
  0 Comments

MİRAS REDDEDİLMİŞ OLSA BİLE, VEFAT EDEN KİŞİNİN EMEKLİLİK İKRAMİYESİ VE MAAŞI TEREKEYE DAHİL EDİLMEMELİ VE MİRASÇILARA ÖDENMELİDİR.

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ 2021/6440 E.  2021/1911 K. "İçtihat Metni" 7. Hukuk Dairesi MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 16/04/2013 gününde verilen dilekçe ile iflas hükümlerine göre terekenin tasfiyesi istenmesi üzerine Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda if...
Continue reading
  60 Hits
  0 Comments

12-15 YAŞ GRUBUNDAKİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA KARAR VERİLMEDEN ÖNCE, SOSYAL İNCELEME RAPORU ALINMASI ZORUNLUDUR.

YARGITAY  2. CEZA DAİRESİ 2020/10516 E.  2020/8125 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını bozma HÜKÜM : Mahkumiyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılması Dosya incelenerek gereği düşünüldü; 1) Suça sürüklenen çocuk ... hakkında iş yeri dokunulmazlığını bozma suçundan kurulan hükme il...
Continue reading
  205 Hits
  0 Comments

İŞE İADE KARARINDAN SONRA BOŞ BİR MASADA OTURTULUP İŞ VERİLMEYEN İŞÇİNİN, ESKİ İŞİNE BAŞLATILDIĞINDAN SÖZ EDİLEMEZ.

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ 2012/18954 E.  2012/20969 K. IŞE IADE IŞE BAŞLATMADA IŞVERENIN SAMIMI OLMAMASI İŞ KANUNU (4857) Madde 21 "İçtihat Metni" ÖZET: İNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU OLAN DAVACININ KESİNLEŞEN İŞE İADE KARARINDAN SONRA SÜRESİNDE İŞVERENE BAŞVURDUĞU, İŞE BAŞLATILDIKTAN SONRA BOŞ BİR MASADA OTURTULUP İŞ VERİLMEDİĞİ, ÜÇ GÜN İÇE...
Continue reading
  59 Hits
  0 Comments

KİŞİNİN KENDİSİNE KARŞI İŞLENMEKTE OLAN BİR SUÇLA İLGİLİ OLARAK, BİR DAHA KANIT ELDE ETME OLANAĞININ BULUNMADIĞI VE YETKİLİ MAKAMLARA BAŞVURMA İMKANININ OLMADIĞI DURUMLARDA, KONUŞMALARI KAYDA ALMASI HUKUKA UYGUNDUR.

​ 4. Ceza Dairesi 2021/6097 E. , 2021/10635 K. "İçtihat Metni" KARAR Tehdit suçundan şüpheli ... ... hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda, Foça Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen 05.11.2018 tarihli ve 2018/2533 soruşturma,2018/1021 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik, itirazın kabulü ile müşteki ... ...'in itiraz dilekçe...
Continue reading
  86 Hits
  0 Comments

DEPREM SEBEBİYLE EV VE İŞYERLERİ HASAR GÖREN KİRACILAR, KİRALANANDA ORTAYA ÇIKAN AYIPLARDAN DOLAYI KİRA SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDENE DAYANARAK TEK TARAFLI FESHEDEBİLİR.

  HUKUK GENEL KURULU 2020/137 E.  2020/900 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki "menfi tespit, tazminat ve alacak" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesince asıl dava yönünden; davacının menfi tespit ve teminat senedinin iadesi taleplerine ilişkin davanın açılmam...
Continue reading
  58 Hits
  0 Comments

KALİTESİZ MALZEME KULLANIMININ,BİNANIN DEPREMDE YIKILMASINDA ETKİLİ OLDUĞU OLAYDA, TAAHHÜTNAMEYİ VEREN FENNİ MESUL MÜHENDİS, İNŞAAT USTASI, BİNA SAHİBİ VE MÜTEAHHİT BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME SUÇUNDAN SORUMLU OLURLAR.

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ 2020/12133 E.  2022/10714 K. "İçtihat Metni" Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Taksirle öldürme Taksirle öldürme suçundan sanıklar ..., ..., ... ve ...'ın mahkumiyetine, sanıklar ..., ... ve ...'ın beraatlerine ilişkin hükümler, sanıklar ... ve ... müdafiileri, sanıklar ... ve ... ile katılanlar vekilleri tarafında...
Continue reading
  130 Hits
  0 Comments

TRAFİK KAZASI SONUCU ARACINDA HASAR OLUŞAN KİŞİ, İKAME ARAÇ KİRALAMAMIŞ VEYA ÖDEME BELGESİ SUNMAMIŞ OLSA BİLE ARAÇ MAHRUMİYET BEDELİNİ DAVALIDAN TALEP EDEBİLİR.

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ 2021/26777 E.  2022/11236 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozma yoluna başvurulması üzerine dosya incel...
Continue reading
  117 Hits
  0 Comments

MÜDAFİİNİN; MESLEKİ MAZERET DİLEKÇESİNİN KABUL EDİLMEMESİ VE SAVUNMA İÇİN EK SÜRE TALEBİNİN REDDEDİLMESİ, SAVUNMA İÇİN GEREKLİ ZAMAN VE KOLAYLIKLARA SAHİP OLMA HAKKININ İHLALİ SONUCUNU DOĞURUR.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR ADEM ATEŞ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2019/9769) Karar Tarihi: 23/11/2022 R.G. Tarih ve Sayı: 25/1/2023 - 32084 İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan : Kadir ÖZKAYA Üyeler : Engin YILDIRIM M. Emin KUZ Basri BAĞCI Kenan YAŞAR Raportör : Yüksel GÜNARSLAN Başvurucu : Adem ATEŞ I. BAŞVURUNUN ÖZETİ 1. Başvur...
Continue reading
  256 Hits
  0 Comments

MAHKEME KARARINDA HERHANGİ BİR KANUN YOLU MERCİ VE SÜRESİ BELİRTİLMEYEN HALLERDE SÜRESİZ BAŞVURU HAKKININ BULUNDUĞU KABUL EDİLMELİDİR.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ 2022/3453 E.  2022/4246 K. "İçtihat Metni" BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 6. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 22. İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava...
Continue reading
  133 Hits
  0 Comments
Uzmanlık alanlarımızda hukuk ve danışmanlık hizmeti almak için şimdi iletişime geçin

Adresimiz

Cevizli Mh. Bağdat Cd.
Dragos Love Apt. No: 534 D:19
Maltepe, İstanbul

Çalışma Saatleri

Pzt - Cu
09:00 - 18:00
Cmt - Paz
Kapalı
Resmi Tatiller
Kapalı