to top

Pzt - Cu 09:00 - 18:00

Bizi Arayın (0216) 652 2268

Vasiyetnamenin İptali Davası

Vasiyetname, Tük Medeni Kanununun 557. Maddesinde sayılan ehliyetsizlik, irade sakatlığı, hukuka veya ahlaka aykırılık ve şekle aykırılık sebebi ile iptal edilebilir.

Vasiyeti düzenleyenin ehliyetsizliği; fiil ehliyeti bulunmayan kişilerin yaptıkları işlemlerin hukuki sonuç doğurmamasıyla alakalıdır. Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ve benzeri gibi sebeplerle ayırt etme gücü bulunmayanların fiil ehliyeti bulunmaz ve yaptıkları eylemler hukuki sonuç doğurmaz. Ehliyetsizlik esasa ilişkin bir vasiyetnamenin iptali davası sebebidir.

İrade sakatlığı yanılma, aldatma, korkutma, zorlama gibi etkilerle ortaya çıkar. Miras bırakanın irade sakatlığı durumunda yaptığı vasiyetname geçersizdir. Vasiyet eden yani vasiyetname düzenleyen irade sakatlığının mevcut olduğunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde tasarrufundan dönme hakkı vardır. Bir yıllık süre hak düşürücü süre olup eğer bu süre içerisinde mirasından dönmemişse artık vasiyetnamesi geçerli hale gelir ve mirasçılarının da iptal davası açma hakkı bulunmaz.

Hukuka ve ahlaka aykırılık yine vasiyetnamenin iptali davası sebeplerindendir. Vasiyetnamenin içeriği, bağlandığı şartlar ve/veya yüklemeler hukuka ve ahlaka aykırıysa iptal davası açılabilir.

Şekle aykırılık vasiyetnamenin kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılması halinde söz konusu olur. Vasiyet edenin ölüm tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre şekli anlamda geçerli bir vasiyetname olup olmadığı incelenir.

Muvazaa nedeni ile vasiyetnamenin iptali talep edilemez.

Vasiyetnamenin iptali davası tamamının iptal edilmesi istemli olabileceği gibi bir kısmının iptaline yönelik de olabilir.

Vasiyetnamenin iptali davasının görülebilmesi için öncelikle vasiyetnamenin açılması gereklidir. Vasiyetname usulünde açılıp ilgililere tebliğ edilmeden kanuni süreler işlemeye başlamaz. Dava hak düşürücü sürelere tabidir. Mirasçılar için iptal sebebini öğrenme tarihinden itibaren 1 yıl ve her durumda vasiyetname açılma tarihinden itibaren iyi niyetli davalılara karşı 10 yıl kötü niyetli davalılara karşı ise 20 yıllık hak düşürücü süreye tabidir. Ayrıca hükümsüzlük ise def’i yoluyla her zaman ileri sürülebilmektedir. İptal kararı vasiyeti yapıldığı andan itibaren ortadan kaldıran, geçmişe de etkili bir karardır.

Dava, miras bırakanın son yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır. Davayı açacak kişiler (davacılar) vasiyetin iptal edilmesinde çıkarı bulunan yasal mirasçılar veya atanmış mirasçılar, vasiyet alacaklıları ve mirasçı sıfatıyla hazinedir. Çıkarı bulunmayan kişilerin iptal davası açma hakkı yoktur. Vasiyet eden tarafından son arzularını yerine getirmekle görevlendirilmiş kişi veya vasiyeti yerine getirecek kişi, vasiyet edenin alacaklıları veya borçluları iptal davası açamaz. Yani vasiyetnamenin iptali davasında öncelikle davacının aktif husumet ehliyeti belirlenmelidir.  

İlişkili Bağlantılar

Pazartesi, 23 Mart 2020 Kategori Miras Hukuku

Bir yorum yapın

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz.
Uzmanlık alanlarımızda hukuk ve danışmanlık hizmeti almak için şimdi iletişime geçin

Adresimiz

Cevizli Mh. Bağdat Cd.
Dragos Love Apt. No: 534 D:19
Maltepe, İstanbul

Çalışma Saatleri

Pzt - Cu
09:00 - 18:00
Cmt - Paz
Kapalı
Resmi Tatiller
Kapalı